Sposób mierzenia odpowiednich długości przedstawiony został na powyższej grafice, gdzie:


A – Szerokość (w cm)

B – Długość (w cm)


Wszystkie wymiary podane są na stronie produktu.