Tabela rozmiarów

Sposób mierzenia odpowiednich długości przedstawiony został na powyższej grafice, gdzie:


A – Szerokość

B – Długość


Wszystkie wymiary podane są na stronie produktu.