e-mail: contact@rareeverywhere.com

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Właściciel

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.rareeverywhere.com jest Rare Everywhere Tomasz Siedliński (zwany dalej: Rare Everywhere) z siedzibą w Gdyni (81-571), ul. Chwaszczyńska 170D/20, posiadający REGON: 368394241, NIP: 5783127468.

Adres do zwrotów:
Rare Everywhere Tomasz Siedliński
ul. Chwaszczyńska 170D/20
81-571 Gdynia

1.2. Kontakt

Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym  przez

e-mail: contact@rareeverywhere.com lub przez czat na Facebooku (https://www.facebook.com/rareeverywhere).

1.3. Zasady działania sklepu internetowego 

1.3.1. Rare Everywhere prowadzi sprzedaż towarów przez zorganizowany sklep internetowy wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. W celu skorzystania z oferty sklepu internetowego potrzebne jest urządzenie posiadające połączenie z Internetem.

1.3.2. W sprzedaży znajdują się towary umieszczone na stronie internetowej. Jeżeli towar jest niedostępny w magazynie Rare Everywhere, klient jest o tym fakcie informowany poprzez status produktu.

1.4. Akceptacja regulaminów

Warunkiem realizacji transakcji pomiędzy Rare Everywhere a Klientem jest akceptacja regulaminu strony internetowej www.rareeverywhere.com oraz regulaminu serwisu obsługującego transakcję pod względem finansowym (tpay.com).

2. JAK KUPOWAĆ W SKLEPIE INTERNETOWYM?

2.1. Podstawowe zasady zamawiania towarów

2.1.1.  Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.rareeverywhere.com.

2.1.2.  Towary w sklepie internetowym są oznaczone co najmniej następującymi informacjami: nazwa towaru, właściwości towaru (rozmiar), jego cena i materiał, z którego jest wykonany oraz dostępność produktu. Kolor towaru może nieznacznie różnić się od prezentowanego na stronie, co wynika m.in. z palety barw sprzętu elektronicznego, którego Klient używa.

2.1.3.  Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru określając wymagane parametry, w szczególności rozmiar oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

2.2. Szczegółowa instrukcja zamawiania towarów

2.2.1.Klient wybiera towar, który chce zakupić. Po wybraniu towaru wybiera jego rozmiar i ilość, a następnie dodaje do “koszyka”.

2.2.2. Jeżeli Klient chce zakupić kolejny towar, przechodzi ponownie do strony sklepu i powtarza procedurę z punktu 2.2.1.

2.2.3.    Wybrane produkty zostają przeniesione do „koszyka”. Zawartość “koszyka” wyświetlić można poprzez najechanie kursorem na ikonę koszyka (kółeczko w prawym górnym roku) i kliknięcie jej.

2.2.4. Transakcję można sfinalizować poprzez wybranie opcji „zamówienie”. Po wyborze tej opcji Klient wprowadza dane umożliwiające realizację zamówienia (obowiązkowe: imię, nazwisko, kraj, ulica, miasto, kod pocztowy, telefon, adres e-mail oraz ewentualnie nieobowiązkowe: nazwa firmy). Jeżeli adres do wysyłki różni się od adresu zamawiającego, należy zaznaczyć opcję „wyślij na inny adres?” i podać następujące dane: obowiązkowe (imię, nazwisko, kraj, ulica, miasto, kod pocztowy, telefon, adres e-mail) oraz ewentualnie nieobowiązkowe (nazwa firmy). W formularz „uwagi do zamówienia” wpisać można dodatkowe uwagi do zamówienia. Rare Everywhere nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w danych wprowadzonych przez Klienta.

2.2.5. Na podstawie danych wprowadzonych przez Klienta, wystawiony zostanie dokument sprzedaży (faktura).

2.2.5. Po wprowadzeniu danych należy wybrać formę wysyłki.

2.2.6. Po złożeniu zamówienia na podany w formularzu danych adres e-mail Klienta przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.

2.3. Kontakt Rare Everywhere z Klientem 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba (np. w celu wyjaśnienia wątpliwości lub w innych kwestiach związanych z zamówieniem) Rare Everywhere może kontaktować się z Klientem na  adres e-mail contact@rareeverywhere.com lub przez czat na Facebooku (https://www.facebook.com/rareeverywhere)

2.4. Sposoby płatności

2.4.1. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online lub opłacenia przesyłki za pobraniem (przy odbiorze).

2.4.2. Przy wyborze płatności online, Klient zostanie przekierowany do serwisu transakcyjnego (tpay.com). Po wyborze formy płatności należy zapoznać się z regulaminem serwisu tpay.com i oznaczyć jego akceptację. Brak akceptacji regulaminu serwisu tpay.com lub regulaminu strony internetowej rareeverywhere.com uniemożliwia zawarcie transakcji. Dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności, zamówienie nie zostanie uznane za prawidłowo złożone, a tym samym umowa nie zostanie zawarta. Skutkuje to brakiem realizacji zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

2.4.3. Przy wyborze opcji „za pobraniem” zapłata następuje przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera.

2.4.4.    Rareeverywhere nie akceptuje przelewów tradycyjnych. W celu dokonania przelewu prosimy o skorzystanie z serwisu tpay.com. Sklep nie wysyła mail z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego na wskazany w mailu numer konta.

2.5. Anulowanie zamówienia

2.5.1. Zamówienie można anulować na każdym etapie składania zamówienia (do czasu dokonania płatności) poprzez zaprzestanie przechodzenia do kolejnych kroków i wyjście ze strony www.rareeverywhere.com. Zamówienie, którego proces składania zostanie przerwany przez Klienta lub które nie zostanie opłacone, nie zostanie zrealizowane.

2.5.2. Klient ma możliwość anulowania zamówienia drogą mailową, wysyłając informację na adres e-mail: rareeverywhere.com w ciągu 30 minut od złożenia i opłacenia zamówienia. W takim przypadku środki zostaną zwrócone przelewem tradycyjnym na wskazany przez Klienta numer konta w ciągu 14 dni.

3. CENY TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1    Ceny na stronie sklepu internetowego Rare Everywhere podawane są w złotych polskich.

3.2    Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki. Jego wysokość uzależniona jest od wybranej formy płatności oraz ewentualnych rabatów/akcji promocyjnych.

3.3    Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Rare Everywhere zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

3.4    Rare Everywhere zastrzega sobie prawo do: zmiany cen sprzedawanych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży oraz wprowadzania innych zmian.

4. DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

4.1    Dostępność towarów oznaczona jest na stronie internetowej www.rareeverywhere.com. Informacja o dostępności poszczególnych produktów i ich wariantów (rozmiarów) umieszczona jest na stronie każdego z produktów.

5. SPOSÓB DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

5.1    Dostawy towaru sklepu internetowego www.rareeverywhere.com realizowane są na terenie Polski.

5.2.    W przypadku towarów dostępnych, zostaną one wysłane do Klienta w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

5.3. Zamówienia dostarczane są przez firmy kurierskie: InPost lub DPD, gdzie czas oczekiwania na paczkę to z reguły jeden dzień roboczy. 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży nieużywanego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient (lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta) wszedł  w posiadanie zamówionych rzeczy.

6.2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Rare Everywhere zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Rare Everywhere została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży).

6.3. Zwrot płatności zostanie nastąpi przelewem tradycyjnym na numer konta wskazany przez Klienta.

6.4. Rare Everywhere może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.5. Rzeczy należy odesłać wraz z wypełnionym formularzem zwrotu (LINK DO POBRANIA) oraz dowodem zakupu (paragon/faktura) na adres: Rare Everywhere Tomasz Siedliński ul. Chwaszczyńska 170D/20 81-571 Gdynia, niezwłocznie (a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odebrał przesyłkę). Termin uznaje się za zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

6.6. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.

6.7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. REKLAMACJE

7.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.rareeverywhere.com może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

7.2. Reklamację można złożyć pocztą elektroniczną na adres contact@rareeverywhere.com lub tradycyjną (kierując pismo na adres: Rare Everywhere Tomasz Siedliński ul. Chwaszczyńska 170D/20 81-571 Gdynia).

7.3. Wiadomość dot. reklamacji powinna zawierać następujące składowe:

-informacje i okoliczności dot. przedmiotu reklamacji (przede wszystkim rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady),

-informacje umożliwiające identyfikację zamówienia (np. numer zamówienia, datę zakupu, kwotę zakupu, rodzaj zakupionego produktu),

-żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,

-dane kontaktowe składającego reklamację, w tym adres poczty elektronicznej, na który Rare Everywhere wyśle informację o rozpatrzeniu reklamacji.

7.4. Rare Everywhere umożliwia Klientom składającym reklamację odesłanie wadliwego towaru na koszt Rare Everywhere.

7.5. Rare Everywhere rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Rare Everywhere danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Rare Everywhere Tomasz Siedliński z siedzibą w Gdyni (81-571) ul. Chwaszczyńska 170D/20. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.